Trump uit Parijs

klimaat Parijs

Trump heeft gewoon gelijk!

Trump, leugenachtig, onbehouwen, verachtelijke morele standaarden, president van het grootste westerse beschaafde land ter wereld, het is een beschamend dieptepunt in de moderne wereldgeschiedenis.

Maar inzake Parijs geef ik Trump gelijk. Vanaf het begin van de klimaatonderhandelingen in 1990 hebben de ontwikkelingslanden, China voorop, zich op het standpunt gesteld, dat als de ontwikkelde landen AGW hadden veroorzaakt, zij dit dan ook maar moesten oplossen! Daar viel wat voor te zeggen.

In 1995 op de Berlijn klimaatconferentie werd dit nogmaals bevestigd. De ontwikkelde landen, vastgelegd in Annex I, verbonden zich aan CO2 reducties. De G77 en China hoefden niets te doen. Sindsdien heeft China zich steeds op de "Berlijnse muur" beroepen. China hoefde zich geen beperkingen op te leggen. Dat was afgesproken. China was immers een ontwikkelingsland.

Inmiddels veroorzaakt China de grootste CO2 uitstoot ter wereld. Je blijven beroepen op de gemaakte afspraken en je status als ontwikkelingsland is onhoudbaar, oneerlijk, vals spelen!

Trump heeft nu openlijk nee gezegd, en dat is eerlijk. Democratische presidenten als Clinton en Obama zeiden ja, maar boden de verdragen nooit aan Congres en Senaat aan, omdat ze wisten dat die daar zouden sneuvelen. Dat is huichelachtig.

Met het vertrek van de VS uit Parijs, is het uitvoeren van de klimaatovereenkomst van Parijs echter een volstrekt nutteloze operatie geworden. Iedereen weet dat, maar wie gaat dit toegeven? Dat is een complete afgang en politiek niet te verkopen.

Als het mooie sprookje van het redden van de planeet dood is, wat dan? Hoe dan verder? Iedereen is jarenlang opgejut, en nu hoeft het niet meer. De strijd tegen de klimaatopwarming is verloren. Totale deceptie? Massale volkswoede? Een nieuwe Europese crisis? Nee, de gedachte alleen al.

Dus gedragen alle Europese politici zich als de man, die al 2 jaar ontslagen is, maar nog steeds elke dag met zijn lunchtrommeltje naar zijn werk gaat. Gewoon doorgaan alsof er niets aan de hand is. Gewoon blijven herhalen, dat het klimaatakkoord van Parijs het klimaat gaat redden. Dat de doelstellingen van Parijs in 2030 echt gehaald kunnen worden, maar dan moeten we wel ons best doen. Iedereen zegt het, dan is het toch waar?

Vorige Bericht Volgende Bericht