Over deze website

Over deze website

We herkennnen het allemaal wel: gemopper aan de keukentafel. De keuken als ons politiek stamcafé. Onze ideeën ventileren in huiselijke kring. Het lucht enorm op, zeker wanneer we bijval ontvangen en bevestigd worden in onze opinie.

Maar waarom blijven steken in gemopper? Aan de keukentafel kreeg ik gaandeweg steeds meer de behoefte er een positieve wending aan te geven. Een van de problemen waar we vandaag mee kampen is de eenzijdigheid en vooringenomenheid van de media. Onze journalisten hebben de mond vol over Rusland en Poetin, maar zijn ze zelf zoveel beter? Is de zichzelf tegenwoordig "Open NPO" noemende Nederlandse Publieke Omroep open en eerlijk in haar berichtgeving? Er gaat geen dag voorbij, of we worden platgegooid met klimaatpropaganda. Sceptici moeten overtuigd worden door de wetenschappelijke klimaatconsensus, maar komt er ooit een klimaatsceptische wetenschapper aan het woord? Is dat "Het nieuws van alle kanten", zoals NPO Radio 1 roept?

In 2018 ben ik mij gaan verdiepen in het klimaat. Aanleiding waren de belachelijke uitspraken van prof. energie-transitie Jan Rotmans over de kolenoverslag in Rotterdam: "Rotterdam is de zwartste stad van Noordwest Europa. Ik durf me in het buitenland niet meer te vertonen." 1 Van die kolenoverslag gaat echter 80% naar Duitsland om daar te worden gebruikt in kolencentrales en in de staalindustrie. Wat prof. Rotmans had moeten zeggen was, dat die gigantische kolenoverslag in Rotterdam onderstreept hoe de Duitse Energiewende totaal mislukt is! Maar dat zei de prof. energie-transitie natuurlijk niet, want dat paste niet in zijn straatje.

Al lezende werd vrij snel mijn twijfel over de antropogene CO2 broeikasgas-hypothese als de grote aanjager van de opwarming van de aarde bevestigd. En elk volgend klimaatboek deed die twijfel alleen maar toenemen. Totdat ik de voordracht zag van atmosferisch natuurkundige prof. Richard Lindzen ter gelegenheid van de jaarrede 2018 van de Global Warming Policy Foundation (GWPF) - een Britse klimaat denktank. 2 In deze voordracht legt prof. Lindzen uit hoe het temperatuur regelsysteem van de aarde in grote lijnen werkt. Ja, CO2 heeft een effect in het regelsysteem, maar dit effect is klein in verhouding tot de vele andere factoren als bewolking, convectie, zeestromingen, enz. Volgens prof. Lindzen is de CO2 broeikasgas-hypothese als de oorzaak van de opwarming van de aarde ongeloofwaardig en zelfs absurd.

Met deze website wil ik graag mijn opgedane kennis delen, en iedereen die zich wil oriënteren op dit boeiende onderwerp de weg wijzen.

Marjan Waldorp, Aug. 2019