Blij geen milieu-activist!

klimaat energie Duitsland China Canada

Blij geen milieu-activist te zijn!

Ik ben blij, dat ik geen milieu-activist ben! Want als je kijkt naar wat alle activistische inspanningen inclusief propaganda door de media hebben opgeleverd, dan kan je alleen maar treurig worden.

Het utopische concept van de hernieuwbare energie is in de praktijk niet levensvatbaar gebleken. Geen land ter wereld is er in geslaagd een energietransitie door te voeren naar volledig hernieuwbare bronnen. Integendeel, de lat telt alleen maar mislukkingen! De Duitse Energiewende is volledig vastgelopen. De inzet op windmolens en zonnepanelen heeft juist tot bestendiging van de fossiele opwekking gevoerd. Bruinkool levert 27% van de electrische energie. De graafmachines van Gartzweiler graven onverstoorbaar door. Dorp na dorp verdwijnt onder de bulldozers. Duitsland is de grootste bruinkool producent ter wereld.

Californie -het rolmodel voor hernieuwbare energie in de VS- is niet in staat in haar eigen electrische energie te voorzien. Zij moet een derde van haar behoefte aan elektra van andere staten inkopen, voornamelijk opgewekt met kolencentrales. China heeft het afgelopen jaar haar kolencentrales met 8% uitgebreid. De uitbreiding hernieuwbaar verbleekt daarbij. Turkije is acht nieuwe kolencentrales aan het bouwen. Australie overweegt een nieuwe kolenmijn te openen voor export van kolen naar China. Nee, daar word je als milieu-activist allemaal niet blij van!

Ook van het vernietigen van het kapitalisme is niets terecht gekomen. Zelfs alle processen tegen de olie-industrie zijn op niets uitgelopen. De aardolie-industrie in Nederland was het afgelopen kwartaal de grootste groeier! In Zuid-Afrika maakt Sasol uit steenkool aardolie-producten. Ze maken o.a. laag-zwavelige dieselolie. Goed voor het milieu. Sinds 2007 hebben ze in Qatar een fabriek in een joint venture met Qatar Petroleum. Ja, als de olie-industie langs die weg ook nog eens steeds meer olie gaat produceren, waar blijven we dan met de decarbonisering van de wereld?

Ook het omver werpen van de Westerse democratieen is nergens gelukt, hoewel we de rechterlijke macht toch hier en daar aardig voor ons karretje wisten te spannen! Het VS Supreme Court besloot dat CO2 een vervuilende stof is. De sukkels! Geen deskundige had ze verteld, dat planten niet zonder CO2 kunnen leven, geen zuurstof kunnen produceren, en wij mensen dus zonder CO2 doodgaan.

En nu gaat de burger zelfs tegen onze goede ideeen rebelleren. Terwijl wij milieu-activisten toch weten wat het beste is voor de burger en hoe hij zijn leven dient in te richten. In Canada wordt nu in de ene na de andere provincie de regering van Liberals met hun carbon tax weggevaagd. De burger pikte de hoge energieprijzen niet meer! Als volgend jaar de Liberals de federale verkiezingen verliezen, zou Canada wel eens uit het Parijs akkoord kunnen stappen. In Australie heeft de regering onder druk afgezien om CO2 emissie wetgeving in te voeren. Oppositie binnen de regerende Liberal party dreigde in het parlement tegen het wetsvoorstel van de eigen regering te gaan stemmen.

Hoe vreselijk is dit alles! Greenpeace, doe iets! Verzin een list!

Vorige Bericht Volgende Bericht